ReadyPlanet.com
dot dot
วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น PRINTER

PRINTER ยี่ห้อ/รุ่น

อาการที่เกิด

สาเหตุของอาการอาจเกิด

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

EPSON หรือ

HP เกือบทุกรุ่น

CANON

ไฟกระพริบตลอด

1.ตลับหมึกดำหรือสีอาจเสีย

2.หมึกดำหรือสี หมด

3.ไม่ได้ปิดฝาเครื่อง (เฉพาะ HP)

4.ชุดกลักหมึก/ตลับหมึกเสีย

1.ลองถอดหมึกดำ หรือ สีออก แล้วสังเกตว่าเหมือนเดิมหรือไม่

2.ทำตามข้อ 1.

3.ปิดฝาเครื่องให้เรียบร้อย

4.แก้ ERROR โดยช่างเทคนิคหรือเปลี่ยนกลักหรือตลับหมึก

EPSON หรือ

HP เกือบทุกรุ่น

CANON

พิมพ์แล้วไม่มีข้อมูลหรือไม่มีภาพติดบนกระดาษ

1.หมึกหมดหรือเหลือน้อย หรือตลับหมึกแห้งหรืออุดตัน

2.เครื่องเสีย หรือมีิสิ่งแปลกปลอมติดค้างภายในเครื่อง

1.ถอดตลับออกแล้วใส่กลับใหม่ถ้าเป็นอาการเดิมอีก ต้องให้ผู้ขายหรือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ หรือเปลี่ยนตลับใหม่

2.ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

EPSON ทุกรุ่น หรือ

HP บางรุ่น

CANON

สั่งพิมพ์แล้วเครื่องไม่ตอบสนอง

1.หมึกดำหรือสีอาจหมด

2.ไม่ได้ติดตั้ง DRIVER หรือโปรแกรม PRINTER ในเครื่องคอมฯหายไป

3.สั่งพิมพ์งานซ้ำกันหลายๆครั้งค้างอยู่ในเครื่อง

4.PORT PRINTER ไม่ตอบสนอง

1.ถ้ากดปุ่มแดงแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต้องเปลี่ยนตลับใหม่ (อาจเป็นหมึกดำหรือหมึกสี ลองเช็คจากโปรแกรมของเครื่องก็ได้)

2.คลิ๊กที่ Start-Setting-Printer/Faxแล้วดูว่ามีโปรแกรมของเครื่องพิมพ์รุ่นของเราอยู่หรือไม่  ถ้ามีอยู่อาจเป็นปัญหาจากข้อที่ 1

3.จากข้อที่ 2 ให้ ดับเบิ้ลคลิ๊กที่โปรแกรม Printer รุ่นของเรา ถ้ามีการสั่งซ้ำไว้จะเห็นชื่องานหลายบรรทัดในหน้าของโปรแกรม จากกนั้นให้ลบโปรแกรมเหล่านั้นออก โดยการคลิ๊กขวาเมาส์ทีละบรรทัดและ CANCEL จนหมด

4.ส่งเครื่องคอมฯให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็ค

EPSON / HP ทุกรุ่น

เครื่องพิมพ์ไฟไม่ติด

1.ปลั๊กไฟหลวมหรือขั่วเสียบฝั่ง Printer ไม่แน่น

2.เครื่องพิมพ์เสีย

1.ถอดแล้วเสียบใหม่ หรือตรวจสอบปลั๊กไฟ

2.ส่งซ่อมหรือเคลมCopyright © 2010 All Rights Reserved.